Izvanpravosudna rezolucija o potrošačkim sporovima

U skladu sa zakonskim normativima ALOJZ ČERIN, s.p. ne priznaje niti jedno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kao nadležno za rješavanje potrošačkog spora koji bi kupac mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

ALOJZ ČERIN, s.p. na svojoj internetskoj stranici objavljuje poveznicu na platformu za internetsko rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna na poveznici:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedeno proizlazi iz Zakona o izvensudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o internetskom rješavanju potrošačkih sporova te izmjene Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktiva 2009/22/EZ.

Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici u elektroničkom poslovanju međusobno priznaju valjanost elektroničkih poruka na sudu. Za ove Opće uvjete poslovanja i za sve sporove između trgovca i korisnika (kupca) vrijedi te se koristi slovensko materijalno i procesualno pravo, ali se ne primjenjuju pravila međunarodnog privatnog prava koja bi ukazivala na primjenu bilo kojeg drugog prava.

Za sve odnose, prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja, odgovarajuće se koriste odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop