Pravna obavijest

Pravila o privatnosti

 

Politika privatnosti regulira prikupljanje, pohranu i obradu osobnih podataka koji se prikupljaju kad posjetite našu web stranicu, ispunite kontakt obrazac na web mjestu, izri?ito pristajete na obradu podataka u svrhu obavijesti (e-vijesti, posebne ponude, savjeti, obavijesti o doga?ajima itd.) ili se odlu?ite za kupnju putem interneta.

 

 

Operator

(kako je definirano Op?om uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i primjenjivim zakonodavstvom koje regulira zaštitu osobnih podataka)

 

Alojz ?erin, s.p.

Mikloši?eva 1a, 1230 Domžale

Dav. št.: 55942628
Mat. št.: 1964089

Telefon: 031 590 507

E-mail: info@unikatni-nakit.si

 

Kontrolor poštuje vašu privatnost i dužan je pažljivo i u skladu s primjenjivim pravilima zaštite podataka pri prikupljanju, pohranjivanju i obradi osobnih podataka. Tražimo vaš pristanak kako bismo mogli koristiti, pohranjivati ??i obra?ivati ??osobne podatke u koje ste nam vjerovali u odre?ene svrhe.

 

Pristanak na zaštitu i obradu osobnih podataka

 

Osobni podaci, prikupljanje i upotreba ovih podataka u skladu su s op?im uvjetima poslovanja, pa vas pažljivo pro?itajte ove uvjete i odredbe.

 

Osobni podaci i svrha obrade

 

Operator koristi strogi sustav autorizacije za prijavu, što zna?i da vam šalje e-poštu samo ako se izri?ito slažete da želite primati e-poštu – uz vaš jasan i nedvosmislen pristanak (u skladu s Op?a uredba o zaštiti podataka EU – GDPR).

 

OBRAZAC ZA KONTAKT

Podaci koje nam dajete na kontakt obrascu na web stranici potrebni su za odgovor na vaš upit. Vaše podatke ne obra?ujemo u druge svrhe i ne dijelimo ih s tre?im stranama. Prije nego što odaberete potvrdni okvir, potreban je vaš izri?iti pristanak kako bismo prihvatili našu politiku privatnosti.

 

E-VIJESTI

Ako želite primati elektroni?ke obavijesti (e-vijesti, posebne ponude, savjeti, obavijesti o doga?ajima itd.), Potreban nam je vaš izri?iti pristanak prije nego što odaberete potvrdni okvir na kontaktnom obrascu. Podaci za kontakt koje nam dajete prilikom slanja obrasca na web mjestu potrebni su isklju?ivo u svrhu informiranja o novostima i u svrhu personalizacije obavijesti (povezivanje s društvenim platformama Facebook, AdWords…), osim ako niste dali takvu suglasnost.

 

WEB KUPOVINA

Tako?er prikupljamo podatke u svrhu kupnje putem interneta. Pravila o privatnosti web mjesta odnose se na vas kao posjetitelja ili korisnika ove web stranice. Korisnik sustava je osoba koja se registrirala za korištenje sustava i stekla korisni?ko ime i lozinku za korištenje sustava.

 

Vrsta informacija prikupljenih na web mjestu:

 

 • ime, prezime
 • adresa e-pošte
 • naziv tvrtke
 • adrese za dostavu, adresa za naplatu
 • broj telefona
 • informacije o kupnji, pla?anju i povratu
 • liste želja
 • tehni?ke informacije (npr. IP-ovi, kola?i?i)

tehni?ke podatke (npr. možete urediti svoje IP podatke u odjeljku Moj profil.P adrese, kola?i?e)

Da bismo dovršili vašu internetsku kupnju, vaše osobne podatke pružamo i pouzdanim partnerima, tj. usluge dostave kako bi se osiguralo uspješno izvršenje narudžbe i dostava do lokacije. Ni u kojem slu?aju ne?emo pružati osobne podatke neovlaštenim tre?im stranama.

Uz vaš izri?iti pristanak dopuštate nam da koristimo osobne podatke koje nam dajete putem vaše internetske narudžbe za izvršavanje vaših narudžbi, za potrebe izvještavanja o vijestima, za personaliziranje obavijesti (povezivanje s društvenim platformama Facebook, AdWords …), za profiliranje korisnika (prilago?en kupcima ponude), za potrebe Kluba vjernosti, za pra?enje navika kupnje. Pri tome ?e se vaši podaci anonimizirati, koristiti samo u svrhu nesmetanog protoka narudžbi i ne?e biti predati tre?oj strani. U slu?aju “upada” u ra?unalni sustav, operator ne preuzima nikakvu odgovornost.

 

U slu?aju problema ili Dvosmislenost u korištenju stranice, operator zadržava pravo kontaktirati korisnika putem telefona ili e-maila.

 

Vaš pristanak možete povu?i u bilo kojem trenutku slanjem aplikacije putem e-maila administratoru. U slu?aju povla?enja pristanka više ne?emo koristiti vaše osobne podatke u svrhu informiranja (e-vijesti, posebne ponude, savjete, informacije o doga?ajima itd.), na zahtjev ?e se izbrisati vaš profil. Svako povla?enje pristanka ne utje?e na zakonitost obrade vaših osobnih podataka u vrijeme prije davanja povla?enja.

 

Vrijeme zadržavanja osobnih podataka

Osobni podaci ?uvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe (izvršavanje internetske kupnje, slanje elektroni?kog sadržaja u svrhe informiranja). U slu?aju kada se primjenjivim zakonodavstvom utvr?uju obvezni rokovi za skladištenje osobnih podataka, voditelj obrade briše osobne podatke nakon isteka zakonskog obveznog roka. Informacije dobivene na temelju pristanka ?uvaju se do otkazivanja.

 

Uz primjenu ili Prihva?ate da ste svjesni svrhe korištenja osobnih podataka, op?ih uvjeta i politike zaštite web-mjesta. Korisnik ?e koristiti osobne podatke samo u svrhe za koje je dobio pristanak ili ?e objaviti informacije na zahtjev službenih tijela Republike Slovenije.

 

 

KOLA?I?I

 

Naša web stranica koristi kola?i?e koji posjetiteljima i korisnicima omogu?uju da vide i koriste naše web stranice, prilago?ene njihovim željama. Kola?i? je mala tekstualna datoteka koju web-poslužitelj sprema na disku vašeg ra?unala. Glavna svrha kola?i?a je pohranjivanje vaših postavki i drugih podataka na ra?unalu tako da ih više ne morate upisivati u sljede?em posjetu našim web stranicama. Korištenje kola?i?a dosljedan je proces na ve?ini web-mjesta. Standardne postavke preglednika omogu?uju koristiti kola?i?e. Ako se ne slažete s njihovom uporabom, možete promijeniti postavke preglednika kako bi se onemogu?ili kola?i?i, ali to može ograni?iti sposobnost vaše komunikacije s našim internetskim stranicama. ?ak i ako prihvatite kola?i?e, kasnije ih možete izbrisati pomo?u alata preglednika. Koristimo kola?i?e s jedinom svrhom poboljšavanja iskustva svakog posjetitelja ili korisnika.

 

Naša web stranica tako?er prikuplja informacije o vašem korištenju naše stranice i internetskim uslugama. Na primjer, pomo?u našeg alata za analizu web stranica možemo iz vašeg preglednika dobiti informacije s koje ste web lokacije došli, koju pretraživa? i klju?ne rije?i koje ste pretraživali, koje ste stranice pregledavali na našoj web lokaciji i koja proširenja, koja širina i visinu koristi vaš preglednik. Uz to, prikupljamo uobi?ajene podatke koje preglednik šalje svakoj web stranici koju posjetite, kao što su vaša IP adresa, vrsta i jezik preglednika, vrijeme pristupa i adrese web mjesta. Sve ove informacije prikupljaju se isklju?ivo za potrebe vo?enja statistike prometa na našim web stranicama.

 

Vrste kola?i?a koje koristimo na ovom web mjestu

 1. Hitno potrebni kola?i?i

Takvi kola?i?i omogu?uju upotrebu potrebnih komponenti za pravilno funkcioniranje web mjesta. Bez ovih kola?i?a, usluge koje želite koristiti na ovoj web stranici ne bi radile ispravno (npr. Prijava, sigurnost …).

 

 1. Izkustveni piškotki

Takvi kola?i?i prikupljaju podatke o tome kako se posjetitelji ili korisnici ponašaju na web mjestu kako bi poboljšali iskustvenu komponentu web stranice (npr. Koji dijelove web mjesta naj?eš?e posje?uju …). Ovi kola?i?i ne prikupljaju podatke putem kojih se posjetitelj ili korisnik može identificirati.

 

 1. Funkcionalni kola?i?i

Takvi kola?i?i omogu?uju web mjestu da pamti neke vaše postavke i izbore (korisni?ko ime, jezik, regiju …) i pružaju napredne, personalizirane zna?ajke. Takvi kola?i?i mogu vam omogu?iti pra?enje vaših radnji na web mjestu.

 

 1. Oglašavanje ili ciljani kola?i?i

Ove vrste kola?i?a naj?eš?e koriste oglašava?ke i društvene mreže (tre?e strane) kako bi vam prikazali ciljanije oglase, ograni?ili ponavljanje oglasa ili izmjerili u?inkovitost kampanja. Kola?i?i poput ovog omogu?uju vam pra?enje kampanja na mreži.

 

Prednosti kola?i?a

Koriste?i isti ure?aj i preglednik, kola?i?i su izuzetno korisni jer mogu, primjerice, zapamtiti vaše postavke, pomo?i nam da nadgledamo kako koristite naše stranice i u?inite prikazan sadržaj relevantnijim za vaše interese i potrebe. Nijedan kola?i? koji koristimo na našim web mjestima ne prikuplja osobne podatke. Ispod je prora?unska tablica u kojoj su navedeni glavni kola?i?i koji se koriste na našim web stranicama, s objašnjenjem zašto su namijenjeni.

 

 

Izvor kola?i?aIme kola?i?aSvrhaTrajanjePosredovanje tre?im stranama
Google Analytics_utmaBilježi razliku izme?u korisnika i sesija2 godineNe
Google Analytics_utmbSnimite novu sesiju ili novog korisnika30 minNe
Google Analytics_utmcBilježi se trajanje posjeteTrajanje sesijeNe
Google Analytics_utmzOdre?uje izvor prometa ili kampanje6 mjeseciNe

 

 

Vrijeme pohrane kola?i?a

Ovisno o vrsti kola?i?a. Kola?i?i sesija istje?u kada zatvorite web-preglednik. Trajni kola?i?i mogu iste?i tek nakon nekoliko mjeseci ili ?ak nekoliko godina.

 

Upravljanje i brisanje kola?i?a

Korištenjem ove stranice prihva?ate da ova web stranica postavlja kola?i?e na vaše ra?unalo ili mobilni ure?aj.

 

Da biste promijenili na?in na koji se kola?i?i koriste u vašem pregledniku, uklju?uju?i njihovo blokiranje ili brisanje, to možete u?initi tako da u skladu s tim promijenite postavke preglednika. Proces upravljanja i brisanja kola?i?a razlikuje se ovisno o pregledniku koji koristite. Da biste saznali kako to u?initi s odre?enim preglednikom, možete koristiti zna?ajku pomo?i preglednika ili posjetiti stranicu http://www.aboutcookies.org, koja korak po korak objašnjava kako upravljati ili brisati kola?i?e u ve?ini preglednika.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop